Συλλογές
Τίτλος Εισήγησις επί των εσόδων του Κράτους προς την επί του προϋπολογισμού του Κράτους Επιτροπήν της Βουλής
Δημιουργός Δεμερτζής, Κωνσταντίνος Β.
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 149σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Μέρος Β΄: Δημοσιονομική και Οικονομική Κατάστασις των Νέων Χωρών του Ελληνικού Βασιλείου
Ημερομηνία έκδοσης 1913