Συλλογές
Τίτλος Αι διεθνείς θαλάσσιαι μεταφοραί
Δημιουργός Γεωργαντόπουλος, Ελευθ. Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 265σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1953