Συλλογές
Τίτλος Πραγματικόν δίκαιον: κατά τας παραδόσεις του καθηγητού κ. Δ. Θεοφανόπουλου
Δημιουργός Θεοφανόπουλος, Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 395σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1889