Συλλογές
Τίτλος Νεώτατα φάρμακα: θειούχα βενζολιοπαράγωγα εν τη αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία
Δημιουργός Αναλογίδης, Χρ. Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 108σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1940