Συλλογές
Τίτλος Το πιστεύω ενός απλού ανθρώπου
Δημιουργός Κλάρας, Μπάμπης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 92σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1954