Συλλογές
Τίτλος Διαφορικός λογισμός: τόμος Α΄: Η έννοια του αριθμού. Σύνολα. Όρια. Ακολουθίαι και σειραί. Παράγωγοι και διαφορικά συναρτήσεων μίας μεταβλητής
Δημιουργός Σαραντόπουλος, Σπυρίδων Β.
Εκδότης Σπυρόπουλος, Σωτ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 766σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Δια τους φοιτητάς των Πανεπιστημίων, της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής και λοιπών Ανωτάτων σχολών και τους σπουδαστάς του Πολυτεχνείου.
Περιεχόμενα Τ. Α : Η έννοια του αριθμού. Σύνολα. Όρια. Ακολουθίαι και σειραί. Παράγωγοι και διαφορικά συναρτήσεων μίας μεταβλητής -- Τ. Β : Γενικαί ιδιότητες των παραγώγων και διαφορικών συναρτήσεων οσωνδήποτε μεταβλητών. Θεωρήματα υπάρξεως λύσεων των πεπλεγμένων εξισώσεων. Συναρτησιακαί ορίζουσαι. Μέγιστα και ελάχιστα. Μετασχηματισμοί.
Ημερομηνία έκδοσης 1956