Συλλογές
Τίτλος Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού του έτους 1956
Συντελεστής Τράπεζα της Ελλάδος , Τακτική Γενική Συνέλευσις των Μετόχων της Τραπέζης
Εκδότης Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία Α. Ε.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 106σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 04-1957