Συλλογές
Τίτλος Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος: τόμος Ι: εισαγωγή
Δημιουργός Μάνεσης, Αριστόβουλος Ι.
Εκδότης Το Νομικόν, Σάκκουλας, Ηλίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 272σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1956