Συλλογές
Τίτλος Διοίκησις επιχειρήσεων: γενική επισκόπησις
Δημιουργός Kroeger, Arthur
Συντελεστής Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1958