Συλλογές
Τίτλος Λογιστική: παραδόσεις προσηρμοσμέναι προς την Οικονομικήν των Εκμεταλλεύσεων και των Επιχειρήσεων, καθώς και προς το Λογιστικόν Δίκαιον
Δημιουργός Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Εκδότης Σάκκουλας, Ηλίας Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 170σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τεύχος δεύτερον: Λογιστική οργάνωσις
Ημερομηνία έκδοσης 1958