Συλλογές
Τίτλος Η πτώχευσης της ομόρρυθμου εταιρείας
Δημιουργός Μητρούλης, Θεόδωρος Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 202σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διδακτορική διατριβή -Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή
Λέξη κλειδί Εταιρεία
Πτώχευση
Ελλάδα