Συλλογές
Τίτλος Η ορεινή οικονομία της Ελλάδος : Εφαρμοστέα μέτρα δια την βελτίωσιν της οικονομίας των ορεινών πληθυσμών της χώρας
Δημιουργός Χηνόπουλος, Δημήτριος Β.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 190σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Επαινος Ακαδημίας Αθηνών 1956
Λέξη κλειδί Οικονομικη ανάπτυξη
Ελλάδα
Κτηνοτροφία
Αγροτική οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 1958