Συλλογές
Τίτλος Εισηγήσεις ειδικής προπαρασκευαστικής επιτροπής επί του σταφιδικού ζητήματος
Συντελεστής Αυτόνομος σταφιδικός οργανισμός
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 170σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1936