Συλλογές
Τίτλος Διεθνή λογιστικά πρότυπα (μεταβλητές που επηρεάζουν το δανεισμό των επιχειρήσεων)
Δημιουργός Ματσούκης, Γεώργιος
Συντελεστής Γκίκας, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 86σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Περιλαμβάνει περίληψη
Λέξη κλειδί Οικονομική κατάσταση
Δημόσιο χρέος
Επενδυτική πολιτική
Εταιρεία
Ημερομηνία έκδοσης 11-2011