Συλλογές
Τίτλος Το Σύνταγμα της Ελλάδος: ερμηνεία - ιστορία -συγκριτικόν δίκαιον. Μέρος Ι.:Κράτος και Εκκλησία - Ατομικά δικαιώματα. Τόμος Α΄
Δημιουργός Βλάχος, Γ. Κ., Σβώλος, Α. Ι.
Εκδότης Παπαδημητρόπουλος, Κ. Μ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 384σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1954