Συλλογές
Τίτλος Το Σύνταγμα της Ελλάδος: ερμηνεία - ιστορία -συγκριτικόν δίκαιον. Μέρος Ι.: Ατομικά δικαιώματα. Τόμος Β΄
Δημιουργός Σβώλος, Α. Ι., Βλάχος, Γ. Κ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 340σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Προσωπική ασφάλεια - Νομιμότης των ποινών - Νόμιμος δικαστής - Δικαιώματα του ανφέρεσθαι - του συνέρχεσθαι - Άσυλον κατοικίας
Ημερομηνία έκδοσης 1955