Συλλογές
Τίτλος Επί των σχέσεων μεταξύ γεωγραφίας και ιστορίας
Εναλλακτικός τίτλος Sur les rapports entre la geographie et l' historie
Δημιουργός Μισταρδής, Γασπ. Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 31σ.
Γλώσσα fr
Περίληψη Ανάτυπον εκ του Δελτίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (τεύχος ΙΙ, περίοδος Γ΄, έτος 1959, σελ. 81-104)
Λέξη κλειδί Κοινωνικές επιστήμες
Γεωγραφία
Ιστορία
Ημερομηνία έκδοσης 1959