Συλλογές
Τίτλος Οι φόροι υπέρ τρίτων εν Ελλάδι
Εκδότης Σχολή Μονοτυπίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 67σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1960