Συλλογές
Τίτλος Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρηματοοικονομικής μόχλευσης: εμπειρική ανάλυση στις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Δημιουργός Μάρη, Ελισάβετ
Συντελεστής Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 147σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κατάσταση
Κέρδος
Εταιρεία
Κεφαλαιαγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης 10-2009