Συλλογές
Τίτλος Εισηγήσεις επί της αξιοποιήσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων Ελλάδος: τεύχος Β΄
Συντελεστής Οργανισμός Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών, UNRRA
Γραφείον Οικονομικής Αναλύσεως, Επιτροπή Αξιοποιήσεως Πλουτοπαραγωγικών Πόρων Ελλάδος
Εκδότης Οργανισμός Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών, UNRRA
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 215σ.
Γλώσσα el
Περίληψη ΙΙ Μεταλουργία ΙΙΙ Ανόργανος Χημική Βιομηχανία
Περιεχόμενα Τ.1. Υδατική και ενεργειακή οικονομία -- Τ.2. Μεταλουργεία. Ανόργανος χημική βιομηχανία -- Τ.3. Οργανική χημική βιομηχανία. Βιομηχανίαι επεξεργασίας μετάλλων -- Τ.4. Σύνοψις τεχνικών & οικονομικών στοιχείων επί των προτεινομένων προε ανάπτυξιν κλάδων -- T.5. Μελέται επί της διορθώσεως της ελληνικής οικονομίας. Πληθυσμός -- Τ.6. Μελέται επί της διορθώσεως της ελληνικής οικονομίας. Δημοσιονομικά θέματα.
Ημερομηνία έκδοσης 05-1947