Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα : πρακτική μελέτη στον τραπεζικό κλάδο
Δημιουργός Ντίκου, Μαρία - Βασιλική
Συντελεστής Σιουγλέ, Γεωργία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 71σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Οικονομικές επιστήμες
Ελλάδα
Τράπεζα
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 10-2010