Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογές υπολογιστικής νοημοσύνης στο σημασιολογικό ιστό
Δημιουργός Σπυρόπουλος, Βασίλειος
Συντελεστής Καστανιά, Αναστασία
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 120σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Παγκόσμιος Ιστός
Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Γλώσσα προγραμματισμού
Κώδικας
Λογισμικό
Σημασιολογικός ιστός
Νέες τεχνολογίες
Ημερομηνία έκδοσης 02-2013