Συλλογές
Τίτλος Σύνταγμα της Ελλάδος 1968 και Σύνταγμα της Ελλάδος της 1ης Ιανουαρίου 1952
Εναλλακτικός τίτλος Άρθρον 16, 17
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 52
121.1 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1967-1968
Ημερομηνία έκδοσης [1968]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών