Συλλογές
Τίτλος The impact of IFRS adoption on the form of earnings management: the case of Greece
Δημιουργός Φερεντίνου, Αικατερίνη
Συντελεστής Τζόβας, Χρήστος
Χέβας, Δημοσθένης
Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 72σ.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Accounting
Costs
Sample surveys
Europe
Greece
Management
Ημερομηνία έκδοσης 10-2013