Συλλογές
Τίτλος Διενέργεια τραπεζικών πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του πιστωτικού κινδύνου
Δημιουργός Γεωργιλέ, Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Βλάμης, Πρόδρομος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Λέξη κλειδί Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Πιστοληπτική ικανότητα
Πιστωτικός κίνδυνος
Τραπεζικό σύστημα
Πιστωτικό ίδρυμα
Ελεγχος ρευστότητας
Ημερομηνία έκδοσης 09-2012