Συλλογές
Τίτλος Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και οι επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη
Δημιουργός Ανδρουτσοπούλου, Γεωργία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 236σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Οικονομία
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομική κρίση
Ημερομηνία έκδοσης 04-2012