Συλλογές
Τίτλος Αναλογιστικές παραδοχές μελετών για τα ασφαλιστικά ταμεία
Δημιουργός Κρουστάλλης, Ευστάθιος Ι.
Συντελεστής Φράγκος, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κατάσταση
Επενδύσεις
Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφάλιση
Στατιστική
Συνταξιούχος
Ημερομηνία έκδοσης 02-2012