Συλλογές
Τίτλος Ο Πρύτανις κ. Ανδρεάδης ομιλεί προς τους νέους σπουδαστάς
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 187.0 KB
[σ. 64b]
Γλώσσα ελληνική
Περίληψη Φωτογραφία χωρίς αρίθμηση ανάμεσα σε σελ.64 και 65
Κάλυψη 1967-1968
Ημερομηνία έκδοσης [1968]
Πηγή Επετηρίς διοικητική 1967-1968
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών