Συλλογές
Τίτλος Η σχέση μεταξύ εξωτερικού ελέγχου και παραποίησης των κερδών
Δημιουργός Δήμου, Ολυμπία
Συντελεστής Βενιέρης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Γκίκας, Δημήτριος
Παπαδάκη, Αφροδίτη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 64σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Κέρδος
Συλλογή δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Μεθοδολογία
Στατιστική μέθοδος
Εξωτερικός έλεγχος
Ημερομηνία έκδοσης 07-2014