Συλλογές
Τίτλος Προσδιοριστικοί παράγοντες της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου
Δημιουργός Γιάκας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Αλογοσκούφης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 147σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομικές επιστήμες
Ευρώ
Αγορά συναλλάγματος
Συναλλαγματική ισοτιμία
Οικονομετρία
Διεθνής αγορά
Ημερομηνία έκδοσης 04-2014