Συλλογές
Τίτλος Αντιστάθμιση κινδύνου χαρτοφυλακίου με χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
Δημιουργός Κατσαβού, Λήδα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τζαβαλής, Ηλίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 70σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη
Διδακτορική διατριβή - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Οικονομική θεωρία
Λέξη κλειδί Χρηματοπιστωτικά παράγωγα
Διαχείριση κινδύνου
Αγορά
Χρηματοοικονομικά
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Ημερομηνία έκδοσης 01-2013