Συλλογές
Τίτλος Credit Rating Agencies: Aspects οf industrial οrganisation, use In financial markets and implications for asset prices
Δημιουργός Doundoulaki, Maria
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Pagratis, Spyros
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 99p.
Γλώσσα en
Περίληψη Doctoral thesis - Athens University of Economics and Business, Postgraduate in Applied Economics and Finance
Λέξη κλειδί Assets
Industrial organizations
Financial market
Credit Rating Agencies
Ημερομηνία έκδοσης 05-2013