Συλλογές
Τίτλος Ένας κίνδυνος, δυο αγορές: ποια η σχέση μεταξύ της αγοράς των ομολόγων και εκείνης των CDS. Υπάρχει ροή πληροφοριών μεταξύ της αγοράς των μετοχών και των CDS;
Δημιουργός Νάσης, Μαρτίνος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τζαβαλής, Ηλίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 108σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη
Διδακτορική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Μετοχή
Ομόλογα
Τραπεζική δραστηριότητα
Χρηματοπιστωτικά παράγωγα
Χρηματοπιστωτική κρίση
Πιστωτικός κίνδυνος
Συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS)
Ημερομηνία κατάθεσης 05-2013