Συλλογές
Τίτλος Cloud Computing και Ηλεκτρονική Υγεία με έμαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κινητών εφαρμογών
Δημιουργός Γούσιος, Στέργιος
Συντελεστής Καστανιά, Αναστασία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 135σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) και ειδικότερα την εφαρμογή του στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (e-Health), δίνοντας έμφαση στα ζητήματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και των Κινητών Υπηρεσιών και των πλεονεκτημάτων τους.
Λέξη κλειδί Λογισμικό
Δημόσια υγεία
Υπηρεσίες υγείας
Cloud computing
Health services
E-health
Ημερομηνία έκδοσης 2014