Συλλογές
Τίτλος Ανάπτυξη Γεωγραφικής Eφαρμογής με Δεδομένα Ακριβείας και Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
Δημιουργός Χριστόπουλος, Ανδρέας
Συντελεστής Βασσάλος, Βασίλειος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 160σ. : είκ., πίν.
Γλώσσα el
Περίληψη Στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν η υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης και οπτικοποίησης γεωγραφικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Παράλληλα, επιδιώχθηκε το τελικό αποτέλεσμα να είναι εφάμιλλο αυτού που θα προέκυπτε με τη χρήση εμπορικών λύσεων. Τέλος, κατά την τεκμηρίωση της εφαρμογής, κατεβλήθη προσπάθεια να ερμηνευθούν οι μηχανισμοί / τεχνολογίες που επιτρέπουν τέτοιου είδους υλοποιήσεις.Η εφαρμογή προγραμματίστηκε ώστε να είναι φιλική προς τον μέσο χρήστη. Περιβάλλον ανάπτυξης της εφαρμογής αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα λογισμικά GeoServer και OpenLayers. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, αναπτύχθηκαν και υιοθετήθηκαν εργαλεία ανάλυσης σε Javascript, για την ενίσχυση της βασικής λειτουργικότητας που παρέχει ο παραπάνω συνδυασμός προγραμμάτων.Για τον έλεγχο της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ελεύθερα δεδομένα από δημόσιους φορείς καθώς και δεδομένα που διετέθησαν από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ).
Λέξη κλειδί Ελεύθερο λογισμικό
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Open source
Geographic information systems
Ημερομηνία 2012
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών