Συλλογές
Τίτλος Μεταβλητές που επηρεάζουν την Αποτελεσματικότητατων Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημιουργός Τσερώνης, Ηλίας
Συντελεστής Καπουτσής, Ηλίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή vi, 40σ. : πίν.
Γλώσσα el
Περίληψη Οι επιδράσεις των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς είναι συχνά έμμεσες. Τείνουν να έχουν θετική επίδραση στην παραγωγικότητα του οργανισμού, στην καινοτομία της επιχείρησης, όπως επίσης αλλάζουν τον τρόπο εργασίας σε ατομικό επίπεδο και τη γενικότερη ικανοποίηση των εμπλεκομένων. Οι προσπάθειες να προσδιοριστεί τι επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, την ικανοποίηση των χρηστών σε ατομικό επίπεδο και σε διαφορετικά περιβάλλοντα, φαίνεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Μοντέλα αξιολόγησης έχουν προταθεί στην κατεύθυνση μέτρησης τόσο της χρήσης και της ικανοποίησης χρήστη, όσο και της πρόθεσης χρήσης.Σε αυτή την εργασία γίνεται μελέτη (α) σε μετρικές που εκφράζουν την αποτελεσματικότητα πληροφοριακών συστημάτων, (β) σε μεταβλητές που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα, και γίνεται (γ) μια εμπειρική αξιολόγηση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων. Οι μετρικές απευθύνονται στην καλύτερη κατανόηση από το αποτέλεσμα της χρήσης των συστημάτων, με την αξιολόγηση διαφόρων βασικών στοιχείων και των συσχετίσεων αυτών, βασιζόμενοι από το D&M IS Success Model.
Λέξη κλειδί Πληροφοριακά συστήματα
Αποτελεσματικότητα
Μεταβλητές
Information systems
Variables
Effectiviness
Ημερομηνία 2012
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών