Συλλογές
Τίτλος Συνεπή μέτρα κινδύνου
Δημιουργός Καλλούδη, Αλεξάνδρα Ε.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 58σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Πώς μπορεί ένας κίνδυνος να αντιμετωπιστεί; Πώς μπορούν να προβλεφθούν και να ποσοτικοποιηθούν τα αποτελέσματα μιας χαρακτηριζόμενης ως επικίνδυνης θέσης ενός απλού επενδυτή ή ενδεχομένως ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή μιας Τράπεζας, όταν είναι γνωστές οι πιθανότητες πραγματοποίησης των πιθανών μελλοντικών γεγονότων; αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη των λεγόμενων "μέτρων κινδύνων" πάσης φύσεως, ο προσδιορισμός, η χρήση και η εφαρμογή τους, η γνωριμία με τα συνεπή μέτρα κινδύνου, καθώς και η κατασκευή τους ως τα καλύτερα δυνατά για την αποτελεσματικότερη απεικόνιση και ποσοτικοποίηση μιας κατάστασης κινδύνου αναφορικά με τα αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά που ενδέχεται να επιφέρει.
Λέξη κλειδί Συνεπή μέτρα κινδύνου
Coherent Measures of Risk
Ημερομηνία 30-09-2010
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/