Συλλογές
Τίτλος Δημόσιο χρέος και δημοσιονομική πολιτική
Δημιουργός Λούζης, Νικόλαος
Συντελεστής Οικονομίδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 73σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη αποτύπωση των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων, που αφορούν στην επιλογή της καταλληλότερης ανά περίοδο πολιτικής δημοσίου χρέους καθώς και στην αλληλεπίδραση των διαφορετικών δημοσιονομικών μοτίβων με το επίπεδο του δημόσιου δανεισμού. Παράλληλα, η ανάλυση επεκτείνεται και στο πεδίο της μαθηματικής αποτύπωσης των παραπάνω θεωριών μέσω της αξιοποίησης ενός μοντέλου ενδογενούς ανάπτυξης.
Λέξη κλειδί Δημόσιο χρέος
Δημοσιονομική πολιτική
Ενδογενής ανάπτυξη
Ημερομηνία 30-06-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/