Συλλογές
Τίτλος Δυναμικός κατακερματισμός μεγάλων ιεραρχικών γράφων με Spark
Εναλλακτικός τίτλος Dynamic partitioning of big hierarchical graphs with Spark
Δημιουργός Gkolfinopoulos, Panagiotis, Γκολφινόπουλος, Παναγιώτης
Συντελεστής Κωτίδης, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 45σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η θεωρία των γράφων στις μέρες μας εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο εύρος τεχνολογικών τομέων και όχι μόνο. Παραδείγματα χρήσης της θεωρίας των γράφων συναντώνται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στο Διαδίκτυο, στις Τηλεπικοινωνίες κ.α.Λόγω του εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους των γράφων προκύπτει δυσκολία ως προς την απεικόνιση και ανάλυση αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς ο όγκος των δεδομένων είναι εξαιρετικά μεγάλος και η επεξεργαστική ισχύς που απαιτείται για την επεξεργασία τους σημαντική. Η λύση δίνεται με τον κατακερματισμό των γράφων (GraphPartitioning) σε μικρότερα κομμάτια. Στην παρούσα εργασία βασιζόμενοι στην μελέτη και την υλοποίηση που παρουσιάζεται στο [1], η οποία αφορά τον δυναμικό κατακερματισμό ιεραρχικών γράφων σε δεδομένα που περιέχουν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, χρησιμοποιήσαμε το Framework του Spark [7], ενός πολλά υποσχόμενου Framework για την ανάπτυξη συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Υλοποιήσαμε και μελετήσαμε ένα σύστημα δυναμικού κατακερματισμού ιεραρχικών γράφων, ούτως ώστε να εξετάσουμε εάν αυτό το Framework είναι συμβατό για τέτοιου είδους εργασίες, τέλος αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα που εξήχθησαν.
Λέξη κλειδί Θεωρία των γράφων
Κατακερματισμός ιεραρχικών γράφων
Spark
Hierarchical Graph Indexing
Ημερομηνία 30-09-2015
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/