Συλλογές
Τίτλος Διασυνοριακές συγχωνεύσεις
Δημιουργός Κοϊνη, Ασπασία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 40σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα κίνητρα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και η ερμηνεία των κυμάτων συγχωνεύσεων με βάση το «αντιλαμβανόμενο» κέρδος των επιχειρήσεων. Στην τρίτη ενότητα αναλύεται το ζήτημα της ευημερίας, εθνικής και υπερεθνικής, η επίδραση που έχει μια διασυνοριακή συγχώνευση, μέσω της επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη καθώς και η επίδραση των περιορισμών. Στην τέταρτη ενότητα παρατίθεται η βιβλιογραφία σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού, συγκεκριμένα: η περίπτωση που δεν υπάρχουν αρχές ανταγωνισμού και η περίπτωση που υπάρχουν εθνικές και υπερεθνική αρχή ανταγωνισμού. Επίσης στην ίδια ενότητα, παρουσιάζεται η επιρροή που έχουν τα μερίδια μιας χώρας ως προς τη συνολική προσφορά και ζήτηση στην τελική απόφαση, για έγκριση ή απόρριψη, μιας πιθανής διασυνοριακής συγχώνευσης. Στο τέλος, γίνεται αναφορά στους βασικότερους νόμους που ισχύουν και αφορούν συμπράξεις (συγχωνεύσεις και πρακτικές) που απαγορεύονται και την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά από μια επιχείρηση.
Λέξη κλειδί Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Πολιτική του ανταγωνισμού
Ευημερία
Ημερομηνία 31-01-2010
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/