Συλλογές
Τίτλος Παγκοσμιοποίηση και ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία
Δημιουργός Νικητόπουλος, Γιώργος Ν.
Συντελεστής Παγουλάτος, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5648
Περίληψη Economic globalization – a multi-dimensional process that could be summarized in the phenomena of internationalization of production and substitution of labour for capital in production – imposes great changes on the so-called European social model. As a consequence, modern European social democracy adapts her policies to the new economic environment of “open markets”, abandoning the “old” Keynesian consensus and accepting the flexibility of labour markets. The social democratic strategy becomes more centrist; furthermore, new organizational problems grow up for traditional social democratic parties. However, the various ideological forms of modern social democracy (Third Way, New Centre, Réalisme de Gauche, New Social Europe-PES) offer quite different answers concerning the degree of acceptance or rejection of the European social model. The significance of wage labour remains determinant; ultimately, the future of social democracy is in very close relation to the representation of the people of wage labour.
Ο σκοπός της εργασίας τούτης είναι διττός: από τη μια επιχειρούμε να διερευνήσουμε το πώς η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης επιδρά πάνω στην ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, κι από την άλλη εξετάζουμε την απάντηση της σοσιαλδημοκρατίας στην παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις που τη συνοδεύουν. Ως προς το πρώτο σκέλος, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, συνδέοντάς τις με την αλλαγή του πολιτικού και ιδεολογικού περιεχομένου της σοσιαλδημοκρατίας. Ως προς το δεύτερο σκέλος, προσπαθούμε ν’ ανιχνεύσουμε τις δυνατές απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που θέτει η παγκοσμιοποίηση μεσ’ απ’ την ανάλυση του προγραμματικού λόγου των διαφορετικών συνιστωσών της σύγχρονης ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Καίτοι ξεκινάμε μ’ ένα τμήμα αφιερωμένο στην παγκοσμιοποίηση (τμήμα I), τα ζητήματα που αναφέρονται σ’ αυτήν (είτε από την άποψη του περιεχομένου της, είτε από την άποψη των συνεπειών της) θίγονται σ’ όλα τα τμήματα της εργασίας• και τούτο διότι σκοπός μας δεν είναι απλά (και μάλιστα όχι τόσο) να μιλήσουμε για την παγκοσμιοποίηση καθ’ εαυτήν, αλλά για τη σχέση της παγκοσμιοποίησης με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Αυτό σημαίνει πως είτε μιλάμε για την πορεία μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας (στις μείζονες αποχρώσεις της – τμήμα II), είτε εξετάζουμε τα εκλογικά και οργανωτικά της διλήμματα (τμήμα ΙΙΙ), είτε τέλος αναπτύσσουμε τον προγραμματικό της λόγο (τμήμα IV), η ανάλυσή μας γίνεται πάντοτε στο φως των δεδομένων που προσφέρει η εν εξελίξει παγκοσμιοποίηση. Για να το εκφράσουμε διαφορετικά, η παγκοσμιοποίηση θέτει το πλαίσιο (ή παρέχει το έδαφος) της ανάλυσής μας για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Στο τελευταίο μέρος (τμήμα V) επιχειρούμε – πέρα απ’ την αναγκαία συνόψιση – τη διατύπωση ενός γενικού συμπεράσματος, στο οποίο έχουμε οδηγηθεί απ’ την προηγούμενη έρευνά μας. Έχει καταβληθεί προσπάθεια όλες οι παρατιθέμενες απόψεις να συνοδεύονται από συγκεκριμένη βιβλιογραφική αναφορά. Στο μέτρο που οι κρίσεις που διατυπώνονται στην εργασία αυτή (και οι οποίες δεν περιορίζονται στο γενικό συμπέρασμα, αλλά διαχέονται στα διάφορα τμήματά της) είναι επίμαχες, η ευθύνη γι’ αυτές βαρύνει το συγγραφέα της. Το ίδιο συμβαίνει, ασφαλώς, και για όλα τα λάθη και τις παραλείψεις που ενυπάρχουν σ’ αυτήν
Λέξη κλειδί Παγκοσμιοποίηση
Σοσιαλδημοκρατια
Globalization
Social democratic parties
Ημερομηνία 31-12-2007
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/