Συλλογές
Τίτλος Δημογραφικαί προϋποθέσεις και επιπτώσεις της 28ης Οκτωβρίου 1940
Εναλλακτικός τίτλος ομιλία του κ. Ηλία Δημητρά ειδικού επιστημόνος παρά τη Α.Σ.Ο. και Ε.Ε.
Δημιουργός Δημητράς, Ηλίας
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 4.038.7 KB
σ. 85-97
Γλώσσα el
Κάλυψη 1971-1972
Ημερομηνία έκδοσης [1972]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών