Συλλογές
Τίτλος Ο έκτακτος Καθηγητής της Σχολής κ.Δημοσθένης Κρίμπας, εκφωνών τον πανηγυρικόν της ημέρας κατά τον εορτασμόν της επετείου της 25ης Μαρτίου
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 270.3 KB
[σ. 128a]
Γλώσσα el
Περίληψη Φωτογραφία χωρίς αρίθμηση ανάμεσα σε σελ.128 και 129
Κάλυψη 1971-1972
Ημερομηνία έκδοσης [1972]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών