Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης πάνω στα δεδουλευμένα και πραγματικά έσοδα των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Δημιουργός Πενταράκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Τσεκρέκος, Ανδριανός
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 48σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επίδραση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης πάνω στη διαχείριση των πραγματικών και των δεδουλευμένων κερδών. Υποθέτουμε ότι, με την παρουσία υψηλής μόχλευσης, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις τακτικές διαχείρισης ή χειραγώγησης των κερδών παρουσιάζουν μια προτίμηση στην τακτική διαχείρισης των πραγματικών, λόγω της μικρότερης πιθανότητας να μπορέσουν οι εξωτερικοί ελεγκτές να την εντοπίσουν. Δείχνουμε ότι τα επίπεδα μόχλευσης επηρεάζουν σημαντικά την πορεία μιας οικονομίας, χωρίς σημαντική επίδραση στην αύξηση των εισοδημάτων, ενώ τα συμπεράσματά μας δείχνουν μια συμπληρωματικότητα στη σχέση της διαχείρισης δεδουλευμένων και πραγματικών εσόδων για τις επιχειρήσεις με πολύ υψηλά επίπεδα μόχλευσης. Επιπροσθέτως, έχοντας συλλέξει λογιστικά στοιχεία μέσω της βάσης δεδομένων Datastream, για τη περίοδο από το 2000 έως και το 2016, πραγματοποιούμε διαδοχικές παλινδρομήσεις στα μοντέλα μας, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια πολύ αναλυτικά.
Λέξη κλειδί Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Δεδουλευμένα κέρδη
Πραγματικά κέρδη
Διαχείριση κερδών
Χειραγώγηση κερδών
Χρηματοοικονομική μόχλευση
Ημερομηνία 30-11-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/