Συλλογές
Τίτλος Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των επιχειρηματικών επενδύσεων στις χώρες της Ευρωζώνης
Δημιουργός Κόττας, Φερδινάντος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Γεωργούτσος, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 94σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες εκείνους που είναι σημαντικοί στην εξήγηση της εξέλιξης των ιδιωτικών επενδύσεων σε πραγματικά αγαθά (πλην κατοικίας) που παράγουν οι χώρες της Ευρωζώνης. Οι επενδύσεις σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ παραμένουν κάτω από το επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν από την κρίση και μερικές χώρες βρίσκονται και σε χειρότερο επίπεδο από πριν. Η τελευταία κρίση της Ευρώπης σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους ύφεσης και οικονομικές κρίσεις είναι η εντονότερη στην ιστορία. Ένα δεύτερο ερώτημα που απασχολεί την οικονομική πολιτική είναι η υστέρηση των επενδύσεων στις Νότιες χώρες της Ευρωζώνης σε σχέση με εκείνες του βορρά της Ευρωζώνης. Εντοπίζοντας από την θεωρία και τις αντίστοιχες μελέτες τους σημαντικούς παράγοντας των επενδύσεων κατασκευάζουμε το μοντέλο επίδρασης και ελαστικότητας. Η μελέτη εμπεριέχει περιγραφική ανάλυση των επιχειρηματικών επενδύσεων για έναν αριθμό χωρών της Ευρώπης, όπου γίνεται μια παρουσίαση και του ύψους επένδυσης. Μια σύντομη παρουσίαση της βιβλιογραφίας για τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί από άλλους ερευνητές για το πρόβλημα της Ευρώπης. Η ανάλυση συνεχίζει με τις μάκρο-μεταβλητές που εντοπίσαμε για να παρατηρήσουμε τον ισχυρό πολλαπλασιαστής που ενισχύει τις επιχειρηματικές επενδύσεις, ώστε μετέπειτα να μελετήσουμε τον βαθμό επίδρασης μεταξύ σε ομάδες χωρών. Τέλος, εστιάζουμε στην διερευνήσει των παραγόντων που επηρέασαν τις επενδύσεις χρονικά ,πριν και μετά το 2009. Η οικονομετρική μας ανάλυση χρησιμοποιεί ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές από τις βάσεις δεδομένων της EUROSTAT και OECD για τις χώρες της ευρωζώνης ,επίσης η εμπειρική ανάλυση γίνεται σε panel econometrics data για να ελέγξουμε χρονικά και γεωγραφικά (για έναν αριθμό χωρών βορρά και νότου).
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κρίση
Ευρωζώνη
Επιχειρηματικές επενδύσεις
Επενδύσεις
Παράγοντες επίδρασης
Οικονομική πολιτική
Οικονομική μεγέθυνση
Ημερομηνία 30-11-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/