Συλλογές
Τίτλος Earnings management: an analysis of opportunistic behavior, monitoring mechanism and financial distress
Δημιουργός Μαντέλος, Γεώργιος
Συντελεστής Παπαδάκη, Αφροδίτη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 48σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι καιροσκοπικές συμπεριφορές (opportunistic behaviors), οι μηχανισμοί παρακολούθησης (monitoring mechanism) και οι συμπεριφορές πίεσης (financial distress) επηρεάζουν τη χειραγώγηση των κερδών (earnings management). Η απόφαση των διευθυντικών στελεχών να προβαίνουν σε ενέργειες ωραιοποίησης του λογιστικού αποτελέσματος είναι επήρεια διάφορων παραγόντων. Η διοίκηση της επιχείρησης ενδέχεται να πράττει με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσπαθήσει να αποφύγει τη δημοσίευση ζημιών ή την εμφάνιση πτώσης στα αναφερόμενα κέρδη. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την μελέτη, περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα και αφορά τη δεκαετία 2007 έως 2016. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι διευθυντές προτιμούν να εφαρμόσουν πρακτικές χειραγώγησης των κερδών, όταν οι εταιρίες είναι οικονομικά υγιείς, το κέρδος κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και οι μηχανισμοί παρακολούθησης είναι χαμηλοί. Με βάση το αποτέλεσμα που προέκυψε από την έρευνα, δίνεται μια εξήγηση στο είδος των σχέσεων των μεταβλητών και στον λόγο που πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες, ώστε να προωθηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων.
Λέξη κλειδί Χειραγώγηση κερδών
Καιροσκοπικές συμπεριφορές
Μηχανισμοί παρακολούθησης
Συμπεριφορές πίεσης
Earnings management
Opportunistic behaviors
Monitoring mechanism
Financial distress
Ημερομηνία 30-11-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/