Συλλογές
Τίτλος Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM): o ρόλος του στην ευρωζώνη και η πιθανότητα εξέλιξής του σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (EMF)
Εναλλακτικός τίτλος European Stability Mechanism (ESM): its role in the eurozone and its potential evolution to a European Monetary Fund (EMF)
Δημιουργός Μπομπότης, Νικήτας
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Χάλκος, Γεώργιος
Μπλαβούκος, Σπυρίδων
Παγουλάτος, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 77σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5945
Περίληψη This master thesis analyzes the structure and the role of the European Stability Mechanism as well as the problem surrounding its potential evolution into a European Monetary Fund.
Στην παρούσα εργασία αναλύεται η δομή και ο ρόλος του ΕΜΣ καθώς και η προβληματική γύρω από την πιθανή εξέλιξή του σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.
Λέξη κλειδί Monetary Fund
European Stability Mechanism
Νομισματικό Ταμείο
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
Διαθέσιμο από 2018-03-09 16:41:40
Ημερομηνία έκδοσης 2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-03-09 16:41:40
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/