Συλλογές
Τίτλος Efficient market hypothesis and the Stockholm exchange market
Εναλλακτικός τίτλος Υπόθεση αποτελεσματικής αγοράς και η χρηματιστηριακή αγορά της Στοκχόλμης
Δημιουργός Γκίλης, Θεοφάνης Ελευθέριος, Gkilis, Theofanis Eleftherios
Συντελεστής Arvanitis, Stelios
Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Pagratis, Spyros
Tzavalis, Elias
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78 p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6022
Περίληψη Ο σκοπός αυτής της διατριβής αναπτύσσεται σε δύο μέρη. Αρχικά, εξοικειώνει τον αναγνώστη με την έννοια της υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς μέσω της παρουσίασης του θεωρητικού υπόβαθρου της θεωρίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζει ένα εμπειρικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η υπόθεση αποτελεσματικής αγοράς δοκιμάζεται έναντι της Χρηματιστηριακής αγοράς της Στοκχόλμης.
The purpose of this thesis is developed in two parts. Firstly, it is to familiarize the reader with the EMH by presenting the theoretical background behind the theory. Secondly, it aims to present a case of empirical work which will provide an overview of how the Weak form of EMH is tested against the Swedish Stock Exchange.
Λέξη κλειδί Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης
Έλεγxοι διακύμανσης
Ιστορικό υπόβαθρο
Efficient market hypothesis
Runs tests
Auto correlation tests
Variance ratio tests
Historical background
Υπόθεση αποδοτικότητας αγορών
Διαθέσιμο από 2018-04-12 11:40:45
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-04-12 11:40:45
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/