Συλλογές
Τίτλος Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης: Άρνηση πώλησης
Δημιουργός Μπινιάρη, Μαριλένα
Συντελεστής Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου Βασιλική
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 49 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η άρνηση πώλησης είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα στο δίκαιο περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Άρνηση πώλησης έχουμε όταν η δεσπόζουσα επιχείρηση, η οποία κατέχει και το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, αρνείται να προμηθεύσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, ή ακόμη και να παρέχει πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σε ένα υπάρχοντα πελάτη ή ανταγωνιστή. Συνήθως, η δεσπόζουσα επιχείρηση δραστηριοποιείται στην πρωτογενή αγορά και στην δευτερογενή υπάρχουν οι ήδη υπάρχοντες πελάτες και οι επίδοξοι ανταγωνιστές. Βέβαια, υπάρχει η δεσπόζουσα επιχείρηση να δραστηριοποιείται ταυτόχρονα και στις δυο αγορές. Η γενική παραδοχή που ισχύει σε όλες τις αγορές παγκοσμίως, είναι ότι οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να διαλέξουν τους εμπορικούς τους εταίρους και κατά συνέπεια μπορούν να αρνηθούν την παροχή μιας υπηρεσίας ή πώλησης ενός αγαθού σε μια επιχείρηση. Οι θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου του Ανταγωνισμού τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική είναι η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και της φυσικής ιδιοκτησίας (ιδιοκτησία γης), η μεγιστοποίηση της ευημερίας των καταναλωτών, η προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση των εμπορικών συμφερόντων μεταξύ των ανταγωνιστών. Η επιβολή σε μια δεσπόζουσα επιχείρηση στην αγορά να προμηθεύσει ένα προϊόν σε ένα επίδοξο ανταγωνιστή ή πελάτη, ή να δώσει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και σε αποκλειστικές πληροφορίες που διαθέτει συνιστά έναν άμεσο περιορισμό της ελευθερίας της στο πώς και σε ποιους θα διαθέσει την ιδιοκτησία της. Παρόλο που μια τέτοια πρακτική μπορεί βραχυπρόθεσμα να έχει κοινωνικά οφέλη, μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει αρνητική επίδραση σε μελλοντικές επενδύσεις και στα κίνητρα των επιχειρήσεων για καινοτομία.
Λέξη κλειδί Άρνηση πώλησης
Επιχειρήσεις
Δίκαιο του ανταγωνισμού
Ημερομηνία έκδοσης 22-12-2014
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/