Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον
Δημιουργός Κακαλιούρας, Αλέξανδρος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η διεθνής οικονομική δραστηριότητα αποτελεί διαχρονικό γεγονός, το οποίο είναι απολύτως συνυφασμένο με την ευημερία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δομής κάθε οικονομίας είναι εκείνα που κάνουν την εκάστοτε χώρα να έχει διαφορετική σύνθεση παραγωγής και ως άμεση συνέπεια γεννάται η ανάγκη της διεθνής οικονομικής δραστηριότητος, δηλαδή του διεθνούς εμπορίου. Από την άλλη πλευρά η ευημερία του ανθρώπου εξαρτάται όχι μόνον από την δυνατότητα κατανάλωσης, αλλά και από την ποιότητα του περιβάλλοντος , καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία του επομένως στην ποιότητα ζωής του.
Λέξη κλειδί Βελτίωση ποιότητας ζωής
Διεθνής οικονομική δραστηριότητα
Διεθνές εμπόριο
Ημερομηνία έκδοσης 2015
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/